Home
.slide1.

slide1

...

.slide2.

slide2

...

Gimnazjum w Szczucinie

W tym roku szkolnym gimnazjum poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o nowy rodzaj zajęć artystycznych: zajęcia plastyczno- teatralne. Są to lekcje, które w szczególny sposób rozwijają u młodzieży kreatywność i pozwalają na twórczą działalność. 6 października na szczucińskim rynku odbyła się niecodzienna lekcja-uczniowie klas drugich pod opieką nauczycielki p. Eweliny Niewiadomskiej-Burzec urządzili  happening. Ten rodzaj sztuki był dla nich do tej pory zupełnie obcy. Zadaniem uczniów było wyobrażenie sobie, że czegoś szukają. Zaangażowali się w wykonanie tego zadania tak wiarygodnie, ze przechodzący obok ludzie też zaczęli się dyskretnie schylać i również „szukać” . Mimowolnie dali się wciągnąć w logiczną narrację i stali się uczestnikami happeningu.

Dzięki takim lekcjom uczniowie łatwiej przyswajają nowe, często trudne do zrozumienia treści, a przez to wdrażają się do odbioru sztuki nowoczesnej.

W dniu 13 września 2015 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły, połączone z powiatową uroczystością upamiętniającą 76 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, Agresji Związku Radzieckiego na Polskę i Spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od przemarszu młodzieży naszej szkoły w asyście OSP w Szczucinie do kościoła na mszę świętą. Dalsza część ceremonii patriotycznej miała miejsce pod Kwaterą Pamięci Narodowej. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, głos zabrał również Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz zaproszeni goście w tym Senator RP Kazimierz Wiatr i Poseł Włodzimierz Bernacki. Część artystyczną przygotowali uczniowie gimnazjum. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Roty i złożeniem wiązanek kwiatów w hołdzie tym wszystkim, którzy ponieśli śmierć w szkole z rąk okupanta oraz tym, którzy z wielkim heroizmem walczyli w obronie Ojczyzny.

1 września 2015 roku uroczystą akademią w hali widowiskowo- sportowej rozpoczęto nowy rok szkolny. To wyjątkowa inauguracja, bowiem nastąpiła zmiana organizacyjna- Gimnazjum w Szczucinie wraz ze Szkołą Podstawową utworzyło Zespół Szkół, toteż rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się wspólną akademią.Swoją obecnością zaszczyciły nas władze samorządowe na czele z Panem Burmistrzem Andrzejem Gorzkowiczem, który przy okazji wręczył Panu Bogdanowi Kolano  akt powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Szczucinie. Licznie przybyli rodzice, zwłaszcza pierwszoklasistów. Dyrektor przywitał nauczycieli i uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów, życząc im optymizmu i jak najlepszych ocen.Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Po zakończeniu akademii uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.