Home Symbole szkolne Patron szkoły

Patron szkoły

Decyzją uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej, Gimnazjum w Szczucinie w dniu 27 września 2003 roku przyjęło imię Bohaterów Września. Wybór ten to hołd oddany tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej, a w szczególności żołnierzom żywcem spalonym w szkole podstawowej w Szczucinie w dniu 12 września 1939 roku. To zarazem  historyczna pamięć o bezimiennych bohaterach, którzy życie oddali w walce o wolny kraj. Szczucin już od początku wojny znalazł się w ogniu wojny. Pierwszego września 1939 roku w godzinach popołudniowych pojawiły się niemieckie samoloty, które zrzucały bomby. Siódmego września wycofujące się oddziały Armii Kraków wysadziły w powietrze most na Wiśle, a trzy dni później z lewego brzegu Wisły weszły wojska niemieckie. Jeńców polskich umieszczono w budynku szkoły. 12 września 1939 roku okupanci niemieccy podpalili szkołę wraz ze znajdującymi się w niej jeńcami. Pretekstem do podpalenia szkoły miała być sprzeczka pomiędzy oficerem polskim a podoficerem niemieckim. W akcie desperacji Prawdopodobnie polski żołnierz wyrwał Niemcowi broń, zastrzelił go, a później sam popełnił samobójstwo. Wówczas niemieccy żołnierze zaczęli strzelać pociskami zapalającymi, szkoła zaczęła się palić. Ludzie próbowali się z niej wydostać przez okna, ale większość z nich została zastrzelona przez żołnierzy Wehrmachtu. Wraz z jeńcami zginął również kierownik Jan Kościński. Na miejsce zbrodni przyprowadzono 25 Żydów, którzy grzebali zabitych, ich również rozstrzelano. W 1940 roku dokonano ekshumacji zwłok i pochówku we wspólnych mogiłach. Lokalna społeczność , chcąc uwiecznić pamięć Bohaterów Września ziemi szczucińskiej w 1957 roku wzniosła w tym miejscu pomnik. Pięćdziesiąt jeden lat po zakończeniu drugiej wojny światowej postanowiono upamiętnić ofiary pięcioletniej okupacji przez wybudowanie na miejscu tragicznych wydarzeń Kwatery Pamięci Narodowej. Cztery lata później, w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej odbyła się ceremonia wmurowania urny z ziemią katyńską. Obecnie Kwatera Pamięci Narodowej w Szczucinie jest miejscem lokalnych uroczystości patriotycznych.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.