Home Oferta szkoły

Oferta szkoły

 • Samorząd Uczniowski opiekunowie: Edyta Cieśla, Wiesława Zamora
 • Gimnazjalna Rada Gminy - opiekun Bożena Mazur
 • Harcerstwo- opiekun Renata Sokołowska
 • Uczniowski Klub Sportowy- opiekun Aneta Szlązak
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - "Ogniki" - opiekun Bożena Stal-Zajda
 • PCK- opiekun Anna Dulak
 • LOP - opiekun Anna Bełzowska
 • Klub Historyczny ,,Armii Krajowej"-opiekun Bożena Mazur

 

 • Baran Elżbieta – kółko z języka niemieckiego,
 • Bełzowska Anna- kółko chemiczne, zajęcia wyrównawcze z chemii,
 • Cieśla Edyta- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Czaja Barbara- chór,
 • Domińczak Renata- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, trening twórczości,
 • Dulak Anna – zajęcia sportowe- piłka siatkowa,
 • Ks. Kilian Mirosław- kółko biblijne,
 • Gwizd- Lichwała Aneta - zajęcia profilaktyczno- wychowawcze,
 • Jaje Anna – zajęcia wyrównawcze z biologii, zajęcia sportowe- piłka koszykowa,
 • Lasek Beata- zajęcia plastyczno- techniczne,
 • Mazur Bożena- kółko historyczne,
 • Morawiec Jacek- kółko informatyczna,
 • Nowak Edyta- kółko historyczne,
 • Sokołowska Renata- kółko z języka niemieckiego,
 • Szlązak Aneta- zajęcia taneczne,
 • Tabor Małgorzata- zajęcia wyrównawcze z matamatyki, kółko matematyczno- fizyczne,
 • Trznadel Marta - kólko z języka angielskiego,
 • Zamora Wiesława – Kółko biblioteczne,
 • Musiał Barbara –  kółko teatralno- polonistyczne,
 • Niewiadomska- Burzec Ewelina - kółko plastyczne.

Od początku istnienia gimnazjum biblioteka szkolna jest częścią szkoły, uczestniczy w realizacji programu nauczania i wychowania. Za misję biblioteki szkolnej uznano:

 • współudział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia, w tym przygotowanie do permanentnego uczenia się,
 • pobudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych ucznia,
 • pomoc w doskonaleniu pracy nauczycieli.

Biblioteka obsługuje 2 kategorie użytkowników: uczniów i nauczycieli, toteż profil gromadzonych zbiorów uwzględnia potrzeby wyżej wymienionych czytelników. Obok dokumentów piśmienniczych znajdują się kasety wideo oraz płyty CD-ROM. Dostęp w czytelni do komputerów i sieci internetowej stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu.

Odwiedź stronę internetową biblioteki www.biblioteka-gim.c0.pl

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.