Home Informacje ogólne

Informacje ogólne

Stypendium szkolne na 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/18 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30). Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie. Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/oświadczenia  o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Przerwa świąteczna dla młodzieży

Przerwa świąteczna dla młodzieży klas I- III trwa od 13. 04. - 18. 04. 2017r.

Dni wolne od zajęć dla uczniów klas I i II

W związku z egzaminem gimnazjalnym, uczniowie klas I i II mają w dniach 19- 21 kwietnia 2017 roku /środa, czwartek, piątek/ dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Zebranie z rodzicami

W dniu 25. IV. 2017 roku /wtorek/ o godzinie 18. 30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.Zostań znajomym swojego dziecka!

Zagrożenia w sieci - czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Dziennik Elektroniczny

Zasady działanie e-dziennika

Zebranie z rodzicami

W dniu 29. XI. 2016 roku o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.

Zebranie z rodzicami

W dniu 20. IX. 2016 roku o godzinie 18. 00 /wtorek/ odbędzie zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.

Zebranie z rodzicami

W dniu 14 kwietnia /czwartek/ 2016 roku o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III. Po zakończeniu zebrania około godziny 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

 

Zajęcia sportowe podczas ferii

Podczas ferii odbywać się będą zajęcia sportowe dla uczniów naszej szkoły.

Każdy uczeń, który che uczestniczyć w zajęciach musi posiadać pisemną zgodę od rodziców.

Czytaj więcej ...

Zebranie z rodzicami

W dniu 13 stycznia 2016 roku /środa/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Spotkanie rozpocznie się na I piętrze budynku gimnazjum.

Noc w szkole

 

Ramowy program spotkania „OSWOIĆ PRZESTRZEŃ – Noc w szkole”

Termin - 8/9 stycznia 2016r.

Czytaj więcej ...

Zebranie z rodzicami

W dniu 19 listopada 2015 roku /czwartek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III. Po zakończeniu spotkania  w sali 03 odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

 • Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2015 r.
Ferie zimowe 19 stycznia- 31 stycznia 2016 r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim

roku nauki w gimnazjum:

a)

-część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

b) dodatkowy termin

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny


 

 

 

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

 

 

1 czerwca 2016 r.

2 czerwca 2016 r

3 czerwca 2016 r.

Rekolekcje wielkopostne 21- 23 marca 2016 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 24- 29 marca 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2016 r.
Ferie letnie 25 czerwca- 31 sierpnia 2016 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4.I, 5.I, 2.V, 27.V. 2016 r.

Dowóz uczniów do szkoły- rozkład jazdy

Rozkład jazdy  003

Trasa: Szczucin - Łęka Żabiecka - Łęka Szcz – Szczucin - Laskówka D – Delastowice – Lubasz – Skrzynka - Lubasz Zalesie - Dąbrowica Zielona – Dąbrowica – Świdrówka -Szczucin

Rozkład jazdy ważny od 21.09.2015 r

dowóz do szkół:  ZS Szczucin, PP Szczucin

godz

przystanek

PP Szcz

ZS Szczucin (SP)

ZS Szczucin (Gimn)

7:25 (bus)

Łęka Szcz.- figurka

-

1

?

07:35

Szczucin - szkoła

 

 

 

 

6:55

Skrzynka - Misiaszek

-

4

6

6:57

Lubasz Zalesie krzyż

-

5

3

7:02

Dąbrowica Zielona -krzyżówka

-

7

2

7:05

Dąbrowica - Cieślak

-

6

7

7:07

Dąbrowica - las

-

10

2

7:09

Dąbrowica – Annów krzyżówka

4

8

2

7:11

Dąbrowica - Wydro

1

5

-

7:13

Dąbrowica - szkoła

1

5

-

7:15

Świdrówka - zakręt

2

2

-

7:17

Świdrówka - dąb

-

13

5

7:23

Szczucin szkoła

( 65 wysiada)

 

7:25

Lubasz SKR

-

3

2

7:27

Lubasz Gaj

-

1

1

7:30

Delastowice Klub

1

13

1

7:33

Delastowice szkoła

-

3

1

7:36

Laskówka Del - Zięba

2

3

3

7:37

Laskówka Del - Sołtys

1

3

2

7:38

Laskówka Del-Piekielniak

2

5

-

7:40

Laskówka - zakręt

-

1

-

7:42

Przepompownia

1

3

-

7:45

Przedszkole POM

-

13

-

7:50

Szczucin szkoła

 

Kursuje w dni robocze – nauki  poniedziałek-piątek

Zebranie z rodzicami

W dniu 15 września 2015 roku /wtorek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III. Po zakończeniu spotkania około godziny 19. 00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.

Darmowe podręczniki

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców w sprawie darmowych podręczników. LIST

Informacja w sprawie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych

Od dnia 1 czerwca 2015 r. do 8 czerwca 2015 r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty, ul. Piłsudskiego 7 wydawane będą aneksy do decyzji przyznających II transzę stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/15 oraz decyzje przyznające zasiłki szkolne. Stypendia i zasiłki za miesiąc czerwiec zostaną wypłacone na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców po uprzednim odebraniu aneksów i decyzji w miesiącu czerwcu 2015 r.

Aneksy i decyzje można odbierać w godzinach 8:00- 15:00.


Zebranie z rodzicami

W dniu 5 maja 2015 roku /wtorek/ o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I-II.

Spotkanie w sprawie egzaminu gimnazjalnego

I. W dniu 16 kwietnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 17:00 w budynku gimnazjum odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z uczniami klas III i ich rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

II. O godzinie 18:00 w kancelarii szkoły odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców.


Rekolekcje Wielkopostne 2015

W dniach 30.03-1.04.2015 odbędą się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej. Opiekę nad młodzieżą pełnić będą księża katecheci przy wsparciu nauczycieli gimnazjum. Po zakończeniu rekolekcji w danym dniu opiekę przejmują rodzice. PROGRAM REKOLEKCJI

Regulamin dowozów

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Szczucin WIĘCEJ

Zebranie z rodzicami

W dniu 3 lutego /wtorek/ 2015 r. o godzinie 18. 00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.

Zabawa choinkowa

W dniu 5 lutego/ czwartek/ 2015 r. w godzinach 16. 00- 19. 30 odbędzie się zabawa choinkowa dla dla uczniów gimnazjum.


Ramowy program spotkania „OSWOIĆ PRZESTRZEŃ – Noc w szkole”

Termin - 12/13 grudnia 2014r.

 

17.30 - 18.00

Przybycie uczniów i opiekunów do szkoły

18.00 - 19.30

Gry i zabawy towarzyskie

19.30 - 20.00

Kolacja wspólnie przygotowana w grupach

20.00 - 21.30

„Fashion night” – pokaz strojów młodzieżowych na różne okazje

21.30 - 24.00

Wieczór filmowy

24.00 - 8.00

Cisza nocna na materacach w grupach klasowych

Uwaga.

Na wniosek uczestników spotkania program może ulec częściowej zmianie. 

REGULAMIN

 1. Uczniowie zobowiązani są do pozostawienia odzieży w szatni oraz zmiany obuwia ( dopuszczalne jest obuwie sportowe ).
 2. Uczestnicy przynoszą do spania dresy lub ciepłą bieliznę, szczoteczki do zębów, wskazane jest posiadanie śpiwora, kalimaty.   Uczniowie powinni być przygotowani do snu pod kątem higieny osobistej w domu.
 3. Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z gorącego napoju muszą posiadać własne kubki.
 4. W czasie spotkania uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły, ani przyprowadzać ze sobą osób z zewnątrz. Warunkiem opuszczenia szkoły jest osobisty odbiór ucznia przez rodzica po powiadomieniu dyrektora.
 5. Wszyscy uczestnicy spotkania szkołę opuszczają dokładnie o godz. 8.00.
 6. Uczeń, który dopuścił się rażącego łamania ustalonych zasad zostanie wykluczony ze spotkania, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców. Warunkiem uczestniczenia ucznia w spotkaniu jest przedstawienie zgody rodziców.
 7. Opiekę nad grupą klasową sprawował będzie wyznaczony nauczyciel – opiekun.
 8. Rodzice będą mieli możliwość kontaktu telefonicznego z koordynatorem spotkania.

 • Informacja Gminnego Zespołu Oświaty

Gminny Zespół Oświaty informuje, że decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, wydawane będą w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty od dnia 1 grudnia 2014 roku. Odebranie decyzji będzie podstawą do przekazania przyznanej kwoty stypendium na wskazane konto bankowe.


 • Zebranie z rodzicami
W dniu 25 listopada 2014 r./wtorek/ o godzinie 18. 00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I- III.


 • Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22- 31 grudnia 2014 r.
Ferie zimowe 16 lutego- 01 marca 2015 r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim

roku nauki w gimnazjum:

a)

-część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

b) dodatkowy termin

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny


 

 

 

21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.

23 kwietnia 2015 r.

 

 

1 czerwca 2015 r.

2 czerwca 2015 r

3 czerwca 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 2- 7 kwietnia 2015 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2015 r.
Ferie letnie 27 czerwca- 31 sierpnia 2015 r.

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nabór wniosków do małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dniach 3 do 28 listopada 2014 r. Szczegóły na stronie internetowej:www.stypendia.mcp.malopolska.pl

 • Informacja Dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 są: 10. XI. 2014 r., 2. 01. 2015 r., 5. 01. 2015 r., 21- 23. 04. 2015 r. /dla uczniów klas I- II/, 5. 06. 2015 r.

 

 • Informacja Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie

W związku ze złożeniem przez rodziców wniosków o przyznanie stypendium szkolnego GZO informuje, że decyzje przyznające stypendia szkolne zostaną wydane do dnia 25 listopada 2014 r. Jeśli rodzic nie otrzymał decyzji negatywnej w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku, należy przyjąć, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wydanie decyzji administracyjnej wiąże się m. in. z podaniem kwoty otrzymanego stypendium. Kwota ta będzie znana po otrzymaniu przez gminę środków z budżetu państwa. Wydanie decyzji i wypłata przyznanego stypendium szkolnego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu powyższej dotacji, nie później niż do końca drugiej dekady miesiąca grudnia 2014 r.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.