Home

Święto Patrona Szkoły

W dniu 14 września 2014 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły, które połączono z powiatowymi uroczystościami patriotycznymi Jak co roku uroczystość rozpoczęła się od przemarszu  młodzieży naszej szkoły   w asyście orkiestry OSP w Szczucinie  do kościoła na Mszę  Świętą.   Dalsza część miała miejsce pod Kwaterą Pamięci Narodowej. Część artystyczną przygotowaną przez naszych uczniów poprzedziły przemówienia okolicznościowe  i składanie wiązanek kwiatów w hołdzie tym wszystkim, którzy ponieśli śmierć w szkole z rąk okupanta oraz tym, którzy walczyli o wolną Polskę w czasie wojny. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej setną rocznicę pobytu Józefa Piłsudskiego w Szczucinie. Obchody zakończyły się konferencją popularno- naukową ,,Ziemie polskie w czasie I wojny Światowej" w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.


Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.