Home Aktualności

W Zespole Szkół w Szczucinie od wielu lat podejmuje się działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Przystępując w obecnym roku do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, chcieliśmy jeszcze bardziej wzmocnić nasze działania, które będą zapewniać uczniom spokojne i bezpieczne warunki do nauki. Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w maju 2017 roku wraz z partnerami projektu podjęły się realizacji działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca  Bezpieczeństwo” opracowano plan działań  i rozpoczęto jego wdrażanie. Głównym założeniem projektu jest kształcenie oraz promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i w jej otoczeniu. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przy wsparciu Dyrektora Szkoły, pedagogów oraz koordynatorów projektu podjęli  wiele czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Dążymy także do zweryfikowania sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co powinno zaowocować zmianą ich zachowania oraz rezygnacją z jakiejkolwiek przemocy wobec kolegów. Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie naszej szkoły, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap natomiast odbywa się w formie audytu dokonywanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i ma miejsce raz w roku w miesiącach maj – czerwiec. 16 maja 2017r.  na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach uczestnictwa w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.  Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Naszym zmaganiom patronują instytucje odpowiedzialne za poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a wszelkie nasze działania w tym zakresie zmierzają do otrzymania Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym na czas określony.

W dn. 4 czerwca nasza młodzież wraz z nauczycielami uczestniczyła w meczu Wisły Kraków, która u siebie podejmowała Bruk-Bet Termalicę. Młodzież z zaciekawieniem obserwowała spotkanie sportowe. Dużo było śpiewu i dopingu dla drużyn. Ostatecznie Białe Gwiazdy zostały pokonane u siebie przez Słonie z Niecieczy 2 : 1


Ile trwa noc polarna? Z jakiej dynastii pochodził król Władysław Warneńczyk ?  Co przedstawia herb powiatu dąbrowskiego? To tylko niektóre pytania,  z jakimi musieli zmierzyć się finaliści  XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy Ogólnej OMNIBUS, który odbył się 30 maja 2017r. w Zespole Szkół w Szczucinie. Konkurs ten to już tradycja szczucińskiego Gimnazjum. Kolejny raz honorowy patronat nad „Omnibusem” objął Starosta Dąbrowski  Pan Tadeusz Kwiatkowski, a także Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Pan Andrzej Gorzkowicz.  Do konkursu przystąpiło 5 szkół: Gimnazjum  w Gręboszowie, Gimnazjum w Radwanie, Gimnazjum w Borkach, Gimnazjum w Gruszowie Wielkim i Gimnazjum w Szczucinie. Każdą szkołę reprezentowało  trzech uczniów. Nasze Gimnazjum reprezentowali uczniowie klas trzecich: Sylwia Kobos, Piotr Warias i Vincent Żurek.  Cała trójka doskonale sobie poradziła z testem wiedzy ogólnej i przeszła do ścisłego finału. Zadania finałowe znacząco różniły się  od pierwszej części gdzie należało rozwiązać test składający się z  25 pytań, w drugiej części uczniowie musieli wykazać się nie tylko szeroką wiedzą, ale także zręcznością. Tytuł „OMNIBUSA 2017” zdobył Adam Misiaszek z Gimnazjum w Gręboszowie, który w obydwu częściach konkursu zdobył najwyższą liczbę punktów, II miejsce przypadło w udziale Michałowi Bednarz z Gimnazjum w Borkach, III miejsce zdobyła Sylwia Kobos z Gimnazjum w Szczucinie. Całość uświetnił występ grupy tanecznej pod kierunkiem Pani Anety Szlązak. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwały Panie Edyta Cieśla i Ewelina Niewiadomska-Burzec.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom „Omnibusa” i  już czekamy na kolejną edycję.

W dniu 29 maja 2017r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych gimnazjów powiatu dąbrowskiego. „Matematyczna Wiosna 2017". Konkurs odbył się w dniu 17 maja 2017r. w Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie.

Celem konkursu było:

  • Zainteresowanie uczniów ciekawymi problemami matematycznymi;
  • Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy na tle kolegów i koleżanek z innych szkół;
  • Wykrycie talentów matematycznych.
  • Popularyzacja matematyki jako ważnej dziedziny naukowej.

Do konkursu przystąpiła młodzież z Gimnazjum w Oleśnie, Gimnazjum w Otfinowie, Gimnazjum w Szczucinie oraz Gimnazjum w Radgoszczy w sumie 15 uczniów.

I miejsce        Martyna Tytro Gimnazjum Otfinów

II miejsce     Kacper Jarosz Gimnazjum Szczucin

III miejsce   ex aequo Szymon Gryz Gimnazjum Olesno

Weronika Karaś Gimnazjum Szczucin

Magdalena Szkotak Gimnazjum Olesno

Wymienionym uczniom w imieniu Starosty powiatu dąbrowskiego zostały wręczone nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.