Home Aktualności Praca dla nauczyciela

Praca dla nauczyciela

OFERTA  PRACY  NA  STANOWISKU  NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie zatrudni nauczyciela do nauczania przedmiotu : wychowanie do życia w rodzinie.

WARUNKI  ZATRUDNIENIA:

* Okres zatrudnienia : od 1.09.2015r. do 31.03.2016r.

* Wymiar zatrudnienia : 3/18 etatu.

* Wymagane kwalifikacje : zgodne z §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,  w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego   zakładu kształcenia nauczycieli.

* Złożenie podania.

* Zaświadczenie o niekaralności.

* Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

Oferty pracy należy składać w sekretariacie Gimnazjum w Szczucinie do dnia 26.08.2015r. do godziny 15.00.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.