Home Aktualności Zespół Szkół w Szczucinie szkołą promującą bezpieczeństwo

Zespół Szkół w Szczucinie szkołą promującą bezpieczeństwo

W Zespole Szkół w Szczucinie od wielu lat podejmuje się działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Przystępując w obecnym roku do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, chcieliśmy jeszcze bardziej wzmocnić nasze działania, które będą zapewniać uczniom spokojne i bezpieczne warunki do nauki. Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w maju 2017 roku wraz z partnerami projektu podjęły się realizacji działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca  Bezpieczeństwo” opracowano plan działań  i rozpoczęto jego wdrażanie. Głównym założeniem projektu jest kształcenie oraz promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i w jej otoczeniu. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przy wsparciu Dyrektora Szkoły, pedagogów oraz koordynatorów projektu podjęli  wiele czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Dążymy także do zweryfikowania sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co powinno zaowocować zmianą ich zachowania oraz rezygnacją z jakiejkolwiek przemocy wobec kolegów. Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie naszej szkoły, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap natomiast odbywa się w formie audytu dokonywanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i ma miejsce raz w roku w miesiącach maj – czerwiec. 16 maja 2017r.  na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach uczestnictwa w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.  Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Naszym zmaganiom patronują instytucje odpowiedzialne za poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a wszelkie nasze działania w tym zakresie zmierzają do otrzymania Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym na czas określony.

Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

e-mail:gimn_szczucin@poczta.onet.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Gimnazjum w Szczucinie 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.