Gimnazjum posiada własne symbole, przyjęte przez społeczność szkolną. Są to:

 

Dyrektor przekazuje samorządowi uczniowskiemu sztandar

 

 

Uroczystość nadania imienia szkole i otwarcia hali

 

Uroczystość nadania imienia szkole i otwarcia hali

 

    Decyzją uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej, Gimnazjum w Szczucinie w dniu 27 września 2003 roku przyjęło imię Bohaterów Września. Wybór ten to hołd oddany tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej, a w szczególności żołnierzom żywcem spalonym w szkole podstawowej w Szczucinie w dniu 12 września 1939 roku. To zarazem  historyczna pamięć o bezimiennych bohaterach, którzy życie oddali w walce o wolny kraj. Również symbolika sztandaru szkoły nawiązuje do lokalnej historii, bowiem w białym tle rewersu sztandaru widnieje pomnik otoczony płomieniami co przypomina bohaterską śmierć 70 żołnierzy, którzy zginęli w spalonej przez okupanta szkole. Z kolei biało- czerwone tło awersu nawiązuje do kolorystyki godła polskiego i barw narodowych. symbolizuje bohaterską walkę rodaków o niepodległość. Przypomina o bliznach poniesionych w walce i krwi przelanej w obronie ojczyzny. Na biało- czerwonym polu, w centralnym miejscu znajduje się wizerunek srebrnego orła ze wzniesionymi skrzydłami, koroną, dziobem i szponami złotymi. Nad głową piastowskiego orła widnieje łacińska maksyma: ,, Per aspera ad astra"- przez ciernie do gwiazd. Dwanaście złotych gwiazd ułożonych w półkolu, pośród niebieskich napisów oznacza pełnię, harmonię i doskonałość. Gwiazdy symbolizują również Unię Europejską. Pod szponami orła znajduje się znak naszej miejscowości- strzemię oraz kaganek ośiaty, mówiący iż potęgą jest nauka.

Awers sztandaru

 

Rewers sztandaru

 

    Uroczyste przyjęcie patrona połączono z otwarciem hali widowiskowo- sportowej w dniu 27 września 2003 roku. Wówczas po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły:

Hymn Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie

słowa:

Katarzyna Szwiec, Martyna Gwoździowska, Karolina Duda, Agata Małek, Katarzyna Roik, ks. mgr Bogusław Załucki

muzyka:

mgr Kazimierz Żurek

Sztandar powiewa napawa mocą

 w górę się wznosi nadziei blask

na dobre dzisiaj na lepsze jutro

ruszajmy śmiało nie traćmy szans.

Nie zapomnimy o krwi przelanej

nie zniknie z serca przeszłości czas

a wdzięczność za to gorąca płynie

niech chwała czynu dosięgnie gwiazd.

    Gimnazjum ma własne logo szkoły, które między innymi zamieszczone jest na mundurkach uczniowskich.

  

Logo Gimnazjum