GIMNAZJUM im. BOHATERÓW WRZEŚNIA

w   SZCZUCINIE

 

ul. Kościuszki 30,  33-230 Szczucin, woj. małopolskie

 

 

MISJA SZKOŁY

 „ Jesteśmy szkołą na miarę oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.
Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do pełnego rozwoju jego osobowości.
Dobro ucznia stawiamy na pierwszym miejscu.”

e-mail:  gimn_szczucin@poczta.onet.pl       tel. (014)643-64-26