ORGANIZACJE SZKOLNE

 

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

PCK

Uczniowski Klub Sportowy ORLIKI

Harcerstwo

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza "Ogniki"