Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

MCDN ODN Tarnów