Plan lekcji obowiązujący od dnia 1. IX. 2014 r.

 

 

 

K L A S Y      P I E R W S Z E

 

1a

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 - - - - wdż
1 l. wychowawcza historia biologia informatyka/0 j. angielski
2 j. polski j. polski j. polski matematyka j. niemiecki
3 j. polski geografia religia j. polski religia
4 muzyka matematyka j. niemiecki historia matematyka
5 fizyka chemia w-f biologia chemia
6 j. angielski z. fakult. matematyka j. angielski z. fakult.
7 w-f z. fakult. informatyka/0   z. fakult.

 

 

 

1b

 

j. polskij. polski PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 -   -   -
1 l. wychowawcza biologia j. angielski matematyka religia
2 matematyka j. polski matematyka w-f j. angielski
3 j. polski historia j. niemiecki historia j. polski
4 j. polski chemia w-f j. niemiecki chemia
5 biologia geografia religia fizyka matematyka
6 muzyka z. fakult. j. polski informatyka z. fakult.
7 j. angielski z. fakult. wdż   z. fakult.

 

 

 

1c

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 - -   - -
1 l. wychowawcza matematyka j. angielski fizyka matematyka
2 biologia geografia w-f j. niemiecki j. angielski
3 chemia j. polski biologia w-f chemia
4 matematyka j. polski religia matematyka j. polski
5 muzyka j. niemiecki j. polski j. polski informatyka
6 religia z. fakult. historia historia z. fakult.
7 j. angielski z. fakult.   wdż z. fakult.

 

 

 

 

K L A S Y      D R U G I E

 

2a

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 - wdż - -  
1 l. wychowawcza j. polski j. polski chemia historia
2 geografia j. polski j. polski j. angielski religia
3 w-f matematyka geografia matematyka w-f
4 matematyka religia matematyka biologia fizyka
5 historia wos j. angielski technika j. niemiecki
6 j. polski j. angielski fizyka z. fakult.  
7 z. art j. niemiecki z. fakult. z. fakult.  
8   z. art z. fakult.  

 

 

 

2b

 

j. polski PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 wdż   - -  
1 l. wychowawcza chemia religia j. angielski historia
2 j. polski matematyka geografia wos matematyka
3 j. polski j. polski matematyka biologia j. niemiecki
4 geografia w-f j. angielski matematyka religia
5 w-f fizyka j. polski historia fizyka
6 technika j. polski j. niemiecki z. fakult.  
7 z. art j. angielski z. fakult. z. fakult.  
8   z. art z. fakult.  

 

 

 

2c

 

religia PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 - - - -  
1 l. wychowawcza matematyka geografia historia j. polski
2 j. polski historia j. angielski biologia j. polski
3 geografia w-f fizyka matematyka matematyka
4 matematyka fizyka j. polski j. polski j. niemiecki
5 j. angielski religia wos j. angielski w-f
6 chemia j. niemiecki religia z. fakult.  
7 z. art technika z. fakult. z. fakult.  
8   z. art z. fakult.    

 


 

 

 

 

K L A S Y      T R Z E C I E

 

3a

 

religia

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 - - -   -
1 l. wychowawcza j. niemiecki/0 biologia j. polski matematyka
2 j. niem/inf j. niem/inf j. polski j. polski edb
3 matematyka fizyka j. angielski/z. fakult. technika historia
4 historia geografia matematyka j. angielski/z. fakult. w-f
5 j. polski j. angielski/z. fakult. chemia matematyka plastyka
6 w-f religia j. angielski/z. fakult. j. niemiecki/0 z. art
7 wos   religia    
8 z. art        

 

 

3b

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 -   - -  
1 l. wychowawcza geografia matematyka technika j. niemiecki/0
2 historia fizyka religia matematyka w-f
3 j. niem/inf j. polski j. angielski/z. fakult. chemia edb
4 w-f matematyka biologia j. angielski/z. fakult. matematyka
5 j. polski j. angielski/z. fakult. j. niem/inf j. polski historia
6 wos plastyka j. angielski/z. fakult. j. polski z. art
7 religia     j. niemiecki/0  
8 z. art        

 

 

 

3c

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0 -   - - -
1 l. wychowawcza j. polski j. polski j. niemiecki/0 edb
2 w-f w-f j. niem/inf chemia historia
3 j. polski historia j. angielski/z. fakult. matematyka matematyka
4 j. polski plastyka fizyka j. angielski/z. fakult. wos
5 religia j. angielski/z. fakult. matematyka j. niem/inf religia
6 matematyka geografia j. angielski/z. fakult. biologia z. art
7 technika   j. niemiecki/0    
8 z. art